Copywriting med en känsla för språk, stil och sammanhang.